Foto van medisch personeel

Column

jochumjarigsma

Jochum Jarigsma, coach/trainer

Uitstellen heeft geen zin

Ik loop hard sinds mijn 16e. Vijf jaar geleden zat ik in een zaaltje .......

Lees meer .......

Regionale pilots

landkaart

Persoonlijke Preventie

Persoonlijke Preventie is het op basis van individuele behoeften en bewezen risicofactoren inschatten van de kans op een of meer chronische ziekte(n). Om hierop met gepaste informatie of (leefstijl)interventies in te spelen.

Achterliggende gedachte is dat door een persoonlijke benadering en de juiste informatie op het juiste moment iemand bewuster en gemotiveerder aan de eigen gezondheid wil werken.

Eigen keuze of beslissing

Bij Persoonlijke Preventie horen ICT-faciliteiten (e-Health) voor individuele beslisondersteuning. Let wel, werken aan de eigen gezondheid is nadrukkelijk een persoonlijke keuze waaraan een proces van wilsvorming vooraf is gegaan. Een individu heeft het recht niet te willen weten wat de reële gezondheidsrisico’s voor hem of haar zijn, inclusief het recht om met deze kennis niets te doen.

Meerwaarde

De meerwaarde van Persoonlijke Preventie:
1) Een persoonlijke benadering: individuele behoeften als vertrekpunt waardoor een individu bewuster en gemotiveerder aan de eigen gezondheid wil werken.
2) Oplossingen op maat: voor sociaal demografische (doel)groepen.
3) Niet ziektegerelateerd: geïntegreerde vraag- en risicoprofilering (per doelgroep) als uitgangspunt.
4) Demedicaliserend: door de inzet van e-consults en e-coaching.
5) Duurzaam: versterkt samenwerking (welzijn, zorg en participatie) in de regio.

Population-based

Het inschatten van individuele risicofactoren wordt population-based georganiseerd, dat wil zeggen voor een zo breed mogelijk publiek. Groepen worden uitgenodigd om hun gezondheid te laten testen. Via diverse kanalen en leefomgevingen worden zij bereikt: internet en andere media, GGD-en, wijken, buurten, (1-loketten van) overheden, gezondheidscentra, professionals, maar ook via scholen, sportclubs, arbodiensten en werkgevers. Idealiter zijn deze partijen verbonden via regionale gezondheidsnetwerken

In de wijk

Persoonlijke preventie wordt via pilots reeds in de wijk aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

Het Prevent-model

Implementatiecyclus

Agenda

20.11.2014 Jaarprijs Goede...
20.11.2014 Preventieconfer...
28.11.2014 KAMG Congres
01.12.2014 Kennis in de bu...
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner