Foto van medisch personeel

Column

hans-de-goeij

Hans de Goeij, Van A naar Beter

Zeven paradoxen in de zorg

De afgelopen jaren heb ik zeven paradoxale paradigmashifts .......

Lees meer .......

Regionale pilots

landkaart

Implementatiecyclus toegelicht

In de Implementatiecyclus worden 4 stappen en 3 relevante voorwaarden beschreven om te komen tot een doelmatige regionale preventieaanpak.

Implementatiestappen

De 4 stappen zijn:

A] doelgroep profilering, waarin de doelgroep en speerpunten voor beleid worden gedefinieerd.

B] interventie profilering, waarin de regionaal beschikbare best-practice interventies in kaart worden gebracht en worden gecategoriseerd naar o.a. aandachtsgebied, doelgroep, methode en locatie om interventie mapping (zie stap C) mogelijk te maken. 

C] individuele risicoprofilering en interventie mapping, waarin individuele risico’s, motivatie en voorkeuren in kaart worden gebracht en worden gematcht met de beschikbare interventies.

D] (her)ijking, waarin interventie lacunes worden gedefinieerd, opkomst en participatie worden  geëvalueerd en de aanpak (incl. het interventieaanbod) bijgesteld wordt ter optimalisatie.

De voorwaarden

Als belangrijke ‘voorwaarden voor implementatie’ worden genoemd: 

1] optimaliseer doelmatigheid door zelfmanagement, taakdelegatie en begeleiding op afstand te stimuleren,

2]  creëer maatschappelijke betrokkenheid door zoveel mogelijk relevante stakeholders te betrekken.

3] creëer financiële incentives door stimulerende financiering.

Het Prevent-model

Implementatiecyclus

Agenda

12.05.2014 GezondNL op tou...
03.06.2014 Event Gezond in...
26.06.2014 Dag van de prev...
20.11.2014 Jaarprijs Goede...
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner