Foto van medisch personeel

Column

jochumjarigsma

Jochum Jarigsma, coach/trainer

Uitstellen heeft geen zin

Ik loop hard sinds mijn 16e. Vijf jaar geleden zat ik in een zaaltje .......

Lees meer .......

Regionale pilots

landkaart

Implementatiecyclus toegelicht

In de Implementatiecyclus worden 4 stappen en 3 relevante voorwaarden beschreven om te komen tot een doelmatige regionale preventieaanpak.

Implementatiestappen

De 4 stappen zijn:

A] doelgroep profilering, waarin de doelgroep en speerpunten voor beleid worden gedefinieerd.

B] interventie profilering, waarin de regionaal beschikbare best-practice interventies in kaart worden gebracht en worden gecategoriseerd naar o.a. aandachtsgebied, doelgroep, methode en locatie om interventie mapping (zie stap C) mogelijk te maken. 

C] individuele risicoprofilering en interventie mapping, waarin individuele risico’s, motivatie en voorkeuren in kaart worden gebracht en worden gematcht met de beschikbare interventies.

D] (her)ijking, waarin interventie lacunes worden gedefinieerd, opkomst en participatie worden  geëvalueerd en de aanpak (incl. het interventieaanbod) bijgesteld wordt ter optimalisatie.

De voorwaarden

Als belangrijke ‘voorwaarden voor implementatie’ worden genoemd: 

1] optimaliseer doelmatigheid door zelfmanagement, taakdelegatie en begeleiding op afstand te stimuleren,

2]  creëer maatschappelijke betrokkenheid door zoveel mogelijk relevante stakeholders te betrekken.

3] creëer financiële incentives door stimulerende financiering.

Het Prevent-model

Implementatiecyclus

Agenda

20.11.2014 Jaarprijs Goede...
20.11.2014 Preventieconfer...
28.11.2014 KAMG Congres
01.12.2014 Kennis in de bu...
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner