Foto van medisch personeel

Column

zonnebloem

Redactie Preventweb.nl

Zomergeluk zit in een klein hoekje

Iedereen denkt bij zomergeluk aan vakantie .......

Lees meer ......

Regionale pilots

landkaart

Opinies

Zomergeluk zit in een klein hoekje

Redactie Preventweb.nl

Iedereen denkt bij zomergeluk aan vakantie. Maar zomergeluk zit ook in een klein hoekje: iedereen kan het pakken!

Lees meer: Zomergeluk zit in een klein hoekje

 

Persoonlijke preventie als leefstijl

Door Arina Angerman

Het inspirerende boek over persoonlijke preventie kreeg ik medio augustus 2012 cadeau van Anja van der Aa in ruil voor een column. De grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september, de VVD, steeg toen in de peilingen al. De andere winnaar, de PvdA, lag daarbij nog ver achter. Nu ik het soepel geschreven boek gelezen heb, lijkt het me boeiend te bekijken hoe ´publiek-privaat samenwerken aan gezondheid en zelf kiezen voor leefstijl´ tot uiting komt in het regeerakkoord ´´Bruggen slaan´´.

Lees meer: Persoonlijke preventie als leefstijl

 

Mijn gratis gezondheidsadvies

Door Anja van der Aa

Een reis naar Alaska, een nieuwe minnaar, meedoen aan een musical, een groots verjaardagfeest en een gezonder leven. Dat waren de vijf persoonlijke doelen  toen mijn 40 levensjaar naderde. Wens één, twee, drie en vier bleken gemakkelijk te realiseren. Gezond leven lukte niet zo vlot en ik besloot hulp te zoeken.

Lees meer: Mijn gratis gezondheidsadvies

   

Zeven paradoxen in de zorg

Door Hans de Goeij

De afgelopen jaren heb ik zeven paradoxale paradigmashifts voor een radicale vermaatschappelijking van de zorg in de toekomst verzameld. Een toekomst die al begonnen is.

De eerste paradox is dat immateriële solidariteit, naast financiële solidariteit, over 20 jaar gewoon is geworden. Meeliften en free rider gedrag worden dan onacceptabel gevonden. De samenleving verwacht van iedereen voldoende inzet. Ook is over 25 jaar de mythe van de gelijkheid opgegeven (paradox twee). Op tal van beleidsterreinen wordt niet meer getracht het beeld op te houden dat iedereen hetzelfde is en ongeacht maatschappelijke positie over precies hetzelfde vangnet kan beschikken.

Voor je ouders ‘terugzorgen' wordt heel normaal. In het begin van je leven krijg je achttien jaar zorg (van intensief tot extensief), aan het eind geef je wat terug (van extensief tot intensief) aan ouders of grootouders of directe naasten, zo luidt paradox drie.

De vierde paradox is dat er straks geen enkelvoudige huishoudsituaties met een uniform beeld meer zijn. Voor ouderen met weinig of geen kinderen, met kinderen die ver weg wonen of voor ouderen die dat gewoon willen, ontstaan andere woonvormen: living together apart! Naast geldstromen ontstaan nieuwe, parallelle circuits. Jongeren uit ontwikkelingslanden komen tijdelijk naar Nederland om leerwerkplekken te vervullen. Verrichte arbeid is onze winst, kennis opdoen is hun winst. De vijfde paradox: we krijgen, maar geven tegelijk.

Virtuele communities zijn een grote stimulans voor nieuwe sociale contacten. Behalve met groepswonen is eenzaamheidsbestrijding ook met vluchtigere contacten mogelijk, die soms om-niet zijn en soms als ruilhandel worden aangeboden. Paradox nummer zes dus. Afschalen van de zorg, als robuust instrument, om de toenemende vraag naar zorg te kunnen accommoderen is tot slot de zevende en laatste paradoxale paradigmashift. 

 

Kennisfunctie in bekostigingssystematiek

Door Anja van der Aa

Recent is het conceptadvies over de bekostiging van basis(huisartsen)zorg en multidisciplinaire zorg verschenen. Het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevat zinvolle denkrichtingen. Opmerkelijk is dat het woord 'kennis' in het advies ontbreekt. In het denken van de NZa lijken 'uitvoering' en 'kennis' nog gescheiden werelden. Terwijl in de praktijk sprake is van 'kennisintegratie'.

Lees meer: Kennisfunctie in bekostigingssystematiek

   

Pagina 1 van 10

StartVorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende Einde

Het Prevent-model

Implementatiecyclus

Agenda

03.10.2014 Congres 'Alcoho...
03.10.2014 Conferentie Alc...
20.11.2014 Jaarprijs Goede...
25.06.2015 Healthy Living ...
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner