Foto van medisch personeel

Column

hans-de-goeij

Hans de Goeij, Van A naar Beter

Zeven paradoxen in de zorg

De afgelopen jaren heb ik zeven paradoxale paradigmashifts .......

Lees meer .......

Regionale pilots

landkaart

Opinies

Zeven paradoxen in de zorg

Door Hans de Goeij

De afgelopen jaren heb ik zeven paradoxale paradigmashifts voor een radicale vermaatschappelijking van de zorg in de toekomst verzameld. Een toekomst die al begonnen is.

De eerste paradox is dat immateriële solidariteit, naast financiële solidariteit, over 20 jaar gewoon is geworden. Meeliften en free rider gedrag worden dan onacceptabel gevonden. De samenleving verwacht van iedereen voldoende inzet. Ook is over 25 jaar de mythe van de gelijkheid opgegeven (paradox twee). Op tal van beleidsterreinen wordt niet meer getracht het beeld op te houden dat iedereen hetzelfde is en ongeacht maatschappelijke positie over precies hetzelfde vangnet kan beschikken.

Voor je ouders ‘terugzorgen' wordt heel normaal. In het begin van je leven krijg je achttien jaar zorg (van intensief tot extensief), aan het eind geef je wat terug (van extensief tot intensief) aan ouders of grootouders of directe naasten, zo luidt paradox drie.

De vierde paradox is dat er straks geen enkelvoudige huishoudsituaties met een uniform beeld meer zijn. Voor ouderen met weinig of geen kinderen, met kinderen die ver weg wonen of voor ouderen die dat gewoon willen, ontstaan andere woonvormen: living together apart! Naast geldstromen ontstaan nieuwe, parallelle circuits. Jongeren uit ontwikkelingslanden komen tijdelijk naar Nederland om leerwerkplekken te vervullen. Verrichte arbeid is onze winst, kennis opdoen is hun winst. De vijfde paradox: we krijgen, maar geven tegelijk.

Virtuele communities zijn een grote stimulans voor nieuwe sociale contacten. Behalve met groepswonen is eenzaamheidsbestrijding ook met vluchtigere contacten mogelijk, die soms om-niet zijn en soms als ruilhandel worden aangeboden. Paradox nummer zes dus. Afschalen van de zorg, als robuust instrument, om de toenemende vraag naar zorg te kunnen accommoderen is tot slot de zevende en laatste paradoxale paradigmashift. 

 

Kennisfunctie in bekostigingssystematiek

Door Anja van der Aa

Recent is het conceptadvies over de bekostiging van basis(huisartsen)zorg en multidisciplinaire zorg verschenen. Het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevat zinvolle denkrichtingen. Opmerkelijk is dat het woord 'kennis' in het advies ontbreekt. In het denken van de NZa lijken 'uitvoering' en 'kennis' nog gescheiden werelden. Terwijl in de praktijk sprake is van 'kennisintegratie'.

Lees meer: Kennisfunctie in bekostigingssystematiek

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Door redactie Preventweb.nl

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Wat is nodig om preventie op de lokale agenda te krijgen en te houden? Preventweb.nl heeft gezocht naar gemeentebestuurders die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Toegegeven, het zijn bijna allemaal mannen. Ongetwijfeld zijn er veel sterke vrouwen op de achtergrond actief.

Lees meer: Gemeenteraadsverkiezingen

   

Naar één gezaghebbend 'keurmerk'

Door Anja van der Aa

De afgelopen vijf jaar zijn er gemiddeld acht kwaliteitsverklaringen, zoals keurmerken, erkenningen, certificaten en kwaliteitszegels, per jaar bijgekomen die iets met zorg en ICT te maken hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Kwaliteitsinstituut en NICTIZ. Er zijn nu maar liefst 75 kwaliteitsverklaringen. De hoogste tijd voor integratie!

Lees meer: Naar één gezaghebbend 'keurmerk'

 

Groenten

Door Jaap Seidell

Waarom vinden we fruit meestal lekker en groenten vaak niet? Het antwoord ligt verscholen in de biologie van mens en plant.

Lees meer: Groenten

   

Pagina 1 van 10

StartVorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende Einde

Het Prevent-model

Implementatiecyclus

Agenda

12.05.2014 GezondNL op tou...
03.06.2014 Event Gezond in...
26.06.2014 Dag van de prev...
20.11.2014 Jaarprijs Goede...
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner